چهارشنبه, 04 مرداد 1396
سایت خبری بندر دیر

شورای اداری جم یا شورای تقدیر و تشکر!

آوای جم - رضا رئیسی: به‌منظور ایجاد هماهنگی و تشریك مساعی بین ادارات و پیشرفت امور در هر شهرستانی، شورایی بنام شورای اداری به ریاست فرماندار تشكیل می‌شود.

عضویت شورا انتخابی نیست و فرماندار و معاون او و رؤسای ادارات، نهادها و سازمان های شهرستان، اعضای اصلی و ثابت این شورا هستند؛ نشست شورای اداری معمولا هر ماه حداقل یك‌بار جلسه خواهد داشت.

  در ابتدا به وظایف و اختیارات شورای اداری هر شهرستان می پردازیم:

   1) ایجاد وحدت عمل و تشریك مساعی در پیشرفت امور شهرستان؛

   2) مطالعه و تهیه وسایل بهبود وضع فلاحت و بهداشت و فرهنگ شهرستان و تربیت بدنی و به طوری كلی، امور مربوط به عمران شهرستان؛

   3) رسیدگی به اعتراضات اشخاص ذینفع و هم‌چنین رسیدگی به تصمیمات شورای بخش؛

   4) بررسی هر مطلبی كه رئیس شورای اداری در حدود قوانین مطرح می‌كند؛

   5) ایجاد وحدت عمل بین شوراهای بخش‌های شهرستان و هماهنگ‌كردن عملیات آن‌ها با یكدیگر.

و...
 حالا با بررسی وظایف و اختیارات شورای اداری هر شهرستان در می یابیم نشست شورای اداری هر شهرستان بسیار حائز اهمییت می باشد و مطمنا پویایی این نشست به برطرف ساختن حداقلی مشکلات شهرستان کمک شایانی می کند.
 
در نشست شورای اداری جم که در اکثر جلسات مدیران ادارات به مدت زمان مشخص شده به عملکرد خود می پردازند و مشکلات اداره و نهاد خود را اعلام می کنند انتقاد جدی بر مدیران و مسئولان و به خصوص بر نشست شورای اداری  وارد است.
 
 متاسفانه در نشست های شورای اداری شهرستان جم به طور فرض اگر بعد از دو ساعت جلسه خاتمه یابد در می یابیم که یک ساعت از سخنان مسئولین فقط تقدیر و تشکر از مسئولین دیگر بوده است و طی این زمان سخنان تازه ای به جز تقدیر و تشکر به میان نیامده است!
 
تقدیر و تشکرات بیش از حد مسئولین نه تنها در نشست شورای اداری بلکه در اکثر ستادها و کمیته ها نیز کشیده است و در شهرستان جم دیگر چیزی به عنوان جلسه و نشست معنی پیدا نمی کند وقتی بیش از نصف زمان نشست ها به تقدیر و تشکر و تملق  مسئولین از یکدیگر همراه شده است.
 
متاسفانه این تقدیر و تشکر ها نه تنها در شهرستان جم بلکه در اکثر نقاط استان و کشور نیز دیده می شود که مسئولین عالی کشوری باید برای آن چاره ای جدی بیندیشند.
 
نگارنده مطلب منکر تقدیر و تشکر مسئولین از یکدیگر نمی باشد و اگر واقعا مسئولی اقدامی بزرگ در راستای توسعه شهرستان برداشته است صد البته باید مورد تقدیر و تشکر قرار گیرد و رسانه ها نیز همیشه از مسئولینی که کارهای بزرگ برای شهرستان جم انجام داده اند حمایت کرده اند.
 
اما تقدیر و تشکر ها در نشست های شهرستان جم از مرز خود به شدت عبور کرده اند و تعداد گفتن تقدیر و تشکر میکنم های مسئولین در نشست ها از 100 بار نیز عبور می کند.
 
ادارات و مسئولین شهرستان جم اگر در کارهایی که بر عهده دو اداره می باشد همکاری خوبی داشته اند و امثال آن، نیاز نیست که اینقدر تملق گونه تقدیر و تشکر از یک دیگر کنند و به نظر می رسد برخی مسئولین شهرستان به دلیل اینکه کارنامه عملکردی قابل قبولی ندارند از اول سخنان خود در جلسات شروع به تقدیر و تشکر از فرماندار و امام جمعه و... می کنند تا زمان سخنانشان به پایان برسد که بسیار تامل برانگیز است!
 
مطمنا وقتی نصف سخنان شورای اداری شهرستان جم به تقدیر و تشکر سوق داده می شود نقاط ضعف و مشکلات شهرستان به هیچ وجه ممکن، بهبود نخواهد یافت.
 
به نظر می رسد مسئولین شهرستان جم باید در سخنان خود بیشتر مشکلات را مد نظر قرار دهند و از تقدیر های بیهوده و خسته کننده و تکراری صرف نظر کنند تا بتوانند حداقل برای برطرف ساختن مشکلات اداره خود گام بردارند.
 
با تقدیر و تشکر مسئولین از یکدیگر مشکلات شهرستان بسیار ریز می شود و در شورای اداری دیگر مشکلات مردم شهرستان برطرف نخواهد شد زیرا تقدیر و تشکر ها از حد خود گذشته است.....
 
امید است فرماندار شهرستان جم به عنوان رئیس شورای اداری شهرستان دیگر اجازه این همه تقدیر و تشکر در جلسات و نشست ها را ندهد مطمنا به مرور زمان این تقدیرو تشکر ها تبعات جبران ناپذیری بر پیکره مدیریتی و اجرایی شهرستان وارد خواهد کرد.
 

اضافه کردن نظر


اخبار نجیرم