یکشنبه, 01 مرداد 1396
سایت خبری بندر دیر

ملوانان بوشهری در دوبی+تصاویر

آفتاب که سر بر می آورد و چشمک زنان خودنمایی می کند، بار سفر برمی بندند و دل به آبیِ آرام دریا می سپارند. رفیق و همدم روزهای گرم و شب های ظلمانی دریا می شوند و با موج های نخراشیده و خمشناک، پنجه در پنجه درمی نوردند تا از کرامت بی همتای این گستره نیلی رنگ بهره ای گیرند و روزی حلالی به کف آرند.

به گزارش «خلیج فارس»؛ ساکنین خلیج تا ابد فارس که همنشین همیشگی شرجی و تش باد و گرما هستند، با تحمل سختی و مرارت ها، سوار بر لنج های چوبی و سوزان، عزم سفر به آن سوی ها آب می کنند تا چرخ های اقتصاد خانواده و دیارشان را به چرخش درآورند.

تصاویر زیر روایت کوچکی است از تلاش و همت ملوانان بوشهری در اسکله بندر دبی که توسط عکاس و هنرمند جوان مرتضی کشاورز شکار شده است؛ ملوانانی که از عرق جبین و کدّ یمین خویش، روزی حلال را در بندر شیخ نشین جستجو می کنند.

اضافه کردن نظر


اخبار نجیرم