یکشنبه, 01 مرداد 1396

حدیث

امام علی علیه السلام: مَا أَكْثَـرَ اَلْعِبـَرَ وَ أَقَـلَّ اَلاِعْتِبَـارَ چه بسيار است پنـدها و چه اندكاند، پنـد پـذيران. نهج البلاغه/کلمات قصار 297

حمله به پالایشگاه شیراز سال ١٣٦٧

پالایشگاه نفت شیراز در سال ١٣٥٠ تاسیس و بهره برداری از آن در سال ١٣٥٢ آغاز شد. در مهرماه ١٣٧٧ با تبدیل شدن به سهامی عام، فعالیت خود با نام شرکت پالایش نفت شیراز شروع کرد. ظرفیت اسمی این پالایشگاه ٤٠ هزار بشکه در روز و ظرفیت عملیاتی آن نیز ٦٠ هزار بشکه در روز است. بنزین، نفت سفید، نفت کوره، نفت گاز، قیر،همچنین گاز مایع، گوگرد و حلال، محصولاتی هستند که در این پالایشگاه تولید می شود.
حمله جنگ پالایشگاه شیراز 23

 

حمله جنگ پالایشگاه شیراز 22 

حمله جنگ پالایشگاه شیراز 21 

حمله جنگ پالایشگاه شیراز 20 

حمله جنگ پالایشگاه شیراز 19 

حمله جنگ پالایشگاه شیراز 18 

حمله جنگ پالایشگاه شیراز 17 

حمله جنگ پالایشگاه شیراز 16 

حمله جنگ پالایشگاه شیراز 15 

حمله جنگ پالایشگاه شیراز 13 

حمله جنگ پالایشگاه شیراز 12 

حمله جنگ پالایشگاه شیراز 11 

حمله جنگ پالایشگاه شیراز 10 

حمله جنگ پالایشگاه شیراز 24 

حمله جنگ پالایشگاه شیراز 9  

حمله جنگ پالایشگاه شیراز 8  

حمله جنگ پالایشگاه شیراز 7  

حمله جنگ پالایشگاه شیراز 6  

حمله جنگ پالایشگاه شیراز 5  

حمله جنگ پالایشگاه شیراز 4  

حمله جنگ پالایشگاه شیراز 3  

حمله جنگ پالایشگاه شیراز 2  

حمله جنگ پالایشگاه شیراز 1

اخبار نجیرم